PRIS FOR UDDANNELSEN

Pris for uddannelsen: Uddannelsen koster Kr. 65.000,- ved betaling over 12 månedlige rater.

Betaling ved Tilmelding: Ved tilmelding til uddannelsen, betales de første Kr. 5.000,- (dog ikke ved bruttolønsaftale)

Betalingsplaner:

Betalt i 1 rate:
Med denne betalingsplan, opnår du en kontantrabat på Kr. 5.000,-
Du betaler Kr. 5.000,- ved tilmelding. Det resterende beløb på Kr. 55.000,- betales senest 3 uger før holdet starter. Den samlede pris bliver derfor Kr. 60.000,-.

Betalt i 12 rater:
Du betaler Kr. 5.000,- ved tilmelding. Det resterende beløb på DKK 60.000,- betales i 12 månedlige rater af DKK 5.000,-. Første rate betales senest 3 uger før holdet starter. Den sidste rate skal være betalt inden eksamen. Den samlede pris for denne plan er Kr. 65.000,-.

Betalt i 36 rater:
Du betaler Kr. 5.000,- ved tilmelding. Du kan derefter vælge at strække det resterende beløb på Kr. 70.000,- ud over 36 månedlige rater af ca. Kr. 1.944,-. Vær opmærksom på, at denne plan indeholder et gebyr på Kr. 10.000,-, hvilket bringer den samlede pris op på Kr. 75.000,-.

Bruttolønsaftale:
Ved indgåelse af denne aftale, betaler elevens arbejdsgiver for uddannelsen Arbejdsgiver vælger om de betaler i 1 eller 12 rater, under ovenstående betingelser.
Den sidste rate skal være betalt inden eksamen, for at det er muligt for Eleven at deltage.
Såfremt ansættelsesforholdet stopper, er eleven forpligtet til at betale evt. udestående.

Vigtige punkter:

  • Husk, at den første rate (eller hele beløbet for 1-rate betalingsplanen) skal betales cirka 3 uger før uddannelsens start.
  • Ved at betale hele beløbet på én gang, opnår du en kontantrabat på Kr. 5.000,- sammenlignet med 12-raters betalingsplanen.
  • Hvis du vælger 36-måneders betalingsplanen, vil det resultere i et gebyr på Kr. 10.000,-
  • Ved bruttolønsaftale opkræves ikke de Kr. 5.000,- ved tilmelding.