PRIS FOR UDDANNELSEN

Kr. 59.200,- (+ evt. gebyr ved betaling af 12 rater)

Ved tilmelding til Totum uddannelsen, betales de første kr. 5.000,- (ikke ved bruttolønsordning)
Restbeløbet opkræves i henhold til den betalingsmodel, du vælger.

MULIGE BETALINGSMODELLER

 

Betalt i 1 rate:

 • I alt kr. 59.200,-
 • Du betaler kr. 5.000,- ved tilmelding.
 • Det resterende beløb på kr. 54.200,- betales senest 3 uger før holdet starter.

Betalt i 12 rater:

 • I alt kr. 64.600,-
 • Du betaler kr. 5.000,- ved tilmelding.
 • Denne betalingsmodel indeholder et gebyr på kr. 450,- pr. indbetaling. I alt kr. 5.400,-
 • Det resterende beløb på kr. 54.200 + kr. 5.400 = 59.600,- betales af 12 månedlige rater af kr. 4.966,-
 • Første rate betales senest 3 uger før holdet starter.
 • Den sidste rate skal være betalt inden eksamen.

Bruttolønsordning:

 • Din arbejdsgiver betaler uddannelsen via din bruttoløn.
 • Ved bruttolønsaftaler opkræves ikke de kr. 5.000,-
 • Senest 2 dage efter tilmelding, sendes bruttolønsaftale til underskrift.
 • Arbejdsgiver vælger om betalingen skal ske over 1 eller 12 rater.
 • Såfremt ansættelses forholdet stopper, er eleven forpligtet til at betale evt. udestående.