PRIS FOR UDDANNELSEN

Uddannelsen koster kr. 70.000,- ved betaling over 12 månedlige rater.

Betaling ved Tilmelding: Ved tilmelding til uddannelsen, betales de første kr. 5.000,- (dog ikke ved bruttolønsaftale)

Betalingsplaner:

Betalt i 1 rate:
Med denne betalingsplan, opnår du en kontantrabat på kr. 5.000,-
Du betaler kr. 5.000,- ved tilmelding. Det resterende beløb på kr.60.000,- betales senest 3 uger før holdet starter. Den samlede pris bliver derfor kr.65.000,-.

Betalt i 12 rater:
Du betaler kr. 5.000,- ved tilmelding. Det resterende beløb på kr. 65.000,- betales i 12 månedlige rater af kr. 5.416,-. Første rate betales senest 3 uger før holdet starter. Den sidste rate skal være betalt inden eksamen. Den samlede pris for denne plan er kr. 70.000,-.

Betalt i 36 rater:
Du betaler kr. 5.000,- ved tilmelding. Du kan derefter vælge at strække det resterende beløb ud over 36 månedlige rater af kr. 2.083,-. Vær opmærksom på, at denne plan indeholder et gebyr på kr. 10.000,-, hvilket bringer den samlede pris op på kr. 80.000,-.

Bruttolønsaftale:
Din arbejdsgiver kan betale uddannelsen via din bruttoløn. Ved denne metode opkræves ikke de kr. 5.000,- ved tilmelding. Arbejdsgiver vælger om betalingen skal ske over 1 eller 12 rater. Såfremt ansættelsesforholdet stopper, er du forpligtet til at betale eventuelt udestående.

Vigtige punkter:

  • Husk, at den første rate (eller hele beløbet for 1-rate betalingsplanen) skal betales cirka 3 uger før uddannelsens start.
  • Ved at betale hele beløbet på én gang, opnår du en kontantrabat på kr. 5.000,- sammenlignet med 12-raters betalingsplanen.
  • Hvis du vælger 36-måneders betalingsplanen, vil det resultere i et gebyr på kr. 10.000,-
  • Ved bruttolønsaftale opkræves ikke de kr. 5.000,- ved tilmelding.